IECMSA-2013

II. ULUSLARARASI AVRASYA
MATEMATİK BİLİMLERİ VE UYGULAMALARI KONFERANSI
SARAYBOSNA-BOSNA HERSEK

26 - 29 Ağustos 2013

triangle

Önemli Tarihler

Kayıt için Son Tarih

01 Temmuz 2013

Bildiri Özeti için Son Gönderim Tarihi

01 Temmuz 2013

Bildirinin Son Kabul Tarihi

15 Temmuz 2013

Programın İlan Tarihi

12 Ağustos 2013

Tam Metin Makale için Son Gönderim Tarihi

01 Kasım 2013Gallery